Tereptan és térképismeret Túravezetők könyvtára 2.
+ 314 pont

Tereptan és térképismeret Túravezetők könyvtára 2.

Halász Miklós

Budapest, 1987

Kötés: papír / puha kötés , 228 oldal

Minőség: jó állapotú antikvár könyv

Leírás: megkímélt, szép állapotban,névbeírással

Kategória: Földrajz

Utolsó ismert ár: 3140 Ft

Fülszöveg
ELŐSZÓKirándulásaink, erdei sétáink és túráink során leghűségesebb segítőtársunk a TÉRKÉP. Az egyre növekvő szabadidő tartalmas felhasználása, a természetjárás mind szélesebb körben történő térhódítása parancsolóan írja elő a természetben, a terepen járó kirándulók, túrázók, de elsősorban a túravezetők számára az erdők-mezők képének, a térképnek ismeretét. A térkép olvasása, helyes alkalmazása azonban hozzáértést és ezért komoly előtanulmányt igényel. A túravezetőképzés során meg kell tanulnunk a tereppel és térképpel kapcsolatos alapvető ismereteket, majd azokat az eszközöket - iránytű, tájoló, térképmérő stb. - és módszereket, melyek birtokában biztonságosan tájékozódhatunk kirándulásainkon, szervezett túráinkon egyaránt. Ehhez kívánok Tereptan és Térképismeret c. munkámmal szerény segítséget nyújtani. VisszaTARTALOMElőszó - Ajánlás3Néhány szó Földünk alakjáról4A térkép7A térkép név és jelrajza7A térkép névrajza7A térkép keretén lévő feliratok és ábrák8A térkép neve és címe8Az égtájak9Az északi irány10A földrajzi észak10A hálózati észak10A mágneses észak10A térkép feje12Az északi irány feltüntetése a térképeken13A méretarány13Az aránymérték15Az alapszintköz16A lejtalapmérték16A térképhelyesbítés és kiadás adatai17A térképjelek17Felülnézeti jelek18Oldalnézeti jelek18Magyarázó jelek19Kiegészítő betű és számjelek19A térképjelek színe19A méreten felüli ábrázolás20Összevont ábrázolás21A jelmagyarázat21A jelkulcs (mellékelve)22Térképi hálózatok23A földrajzi fokhálózat23Az egyenlítő és a szélességi körök24A földrajzi hosszúsági körök és a kezdő meridián26A földrajzi fokhálózat jelölése a térképeken28A koordinátarendszer hálózata29A koordináta km-hálózat jelölése a térképeken30Betű és számhálózatok31A terep33A földfelszín33A talaj33A természetes vizek34A növényzet35Az erdők36Kivágott erdő, tarvágás37Erdővágások, nyiladékok37Facsoportok, fasorok, egyedülálló fák37Mezők és szántóföldek39Legelő, rét39A szőlő és komló39Bokros, bozótos39Mesterséges tereptárgyak39Épületek, ipari és gazdasági létesítmények40Utak40Autópályák40Műutak41Talajutak41Szekérutak41Gyalogutak41Sétautak41Vadászösvények41Az utak műtárgyai41Vasúti és ipari pályák42Vezetékek42Kerítések42Határok43Csatornák, vizes árkok43Vadvédelmi és vadászati terepelemek43A domborzat és ábrázolása45A domborzat45A lejtő45A lejtő alaptípusai46Vízválasztó terepidomok47Hegyhátak és hegytetők47Kúpok47Pihenő48Lejtőkúp48Nyereg48Hegyorr49Terepfok49Tereplépcső49Omlás50Borda50Vízgyűjtő terepidomok50Völgyek, teknők50Metsződés51Vízmosás51Horhos, szakadék51Árok52Gödör52A karsztjelenségek52Töbör, dolina52Zsomboly53Víznyelő53Barlang53A tájrajz53Síkságok54A dombvidék54A hegyvidék55A karszthegységek55A domborzat ábrázolása56Az árnyalás57A színfokozás58A csíkozás59A szintvonalas ábrázolás60A szintvonal60Alapszintvonal62Főszintvonal62Segédszintvonal62A domborzati idomok ábrázolása62Vízválasztó domborzati idomok63Vízgyűjtő domborzati idomok65A fenn és lenn66A domborzati idomok összefüggése67Magassági adatok70A tengerszint feletti magasság70A viszonylagos szintkülönbség72Túravezetők térképtára73Az angyalos térképek73A turista térképek73Autós és várostérképek75Megyei térképek75A kistájtérképek77Tájékozódási futó térképek77Levelezőlap és parktérképek80Tematikus térképek81Mérések a térképen és terepen82Távolságmérések a térképen82Az egyes szakaszok távolságának mérése82Nem egyenes szakaszok mérése83a) mérés cérna vagy fűszál segítségével83b) mérés körzővel84c) mérés papírszelettel85d) mérés "lépegető" térképmérővel85e) mérés "gurulós" térképmérővel87Aránymérték készítése88Tizedes aránymérték készítése89Távolságmérés a terepen90Távolságmérés mérőszalaggal90Távolságmérés lépésszámolással91Távolságmérés becsléssel92Távolságmérés vonalzó segítségével93Távolságmérés távcsővel94Távolságmérés tájoló segítségével95Magasságmérések a térképen96Abszolút magasság96Relatív, azaz viszonylagos magasság96Magasságmérések a terepen98Magasságmérés tájolóval98Magasságmérés barométerrel99Lejtőszög mérése a térképen100A lejtőszög megállapítása térképen100Lejtőszög mérése lejtalapmértékkel100A lejtő számítása tapasztalati képlettel102Lejtőszög számítása a trigonometria segítségével103Lejtalapmérték készítése104Lejtalapmérték készítése számítással105Lejtalapmérték készítése tapasztalati képlettel106Lejtőszög mérése a terepen108Lejtőszög mérése szögmérővel108Lejtőszög mérése tájoló segítségével110Domborzati metszetek112Metszetszerkesztés112A metszet mérete117Lejtőszögtorzítás118Részleges metszet118A törtmetszet119Iránymérések120Az irányszög120Az iránytű121A Norkompasz122A tájoló124A Bézard típusú tájoló124A tájoló ellenőrzése128A laptájoló128A laptájoló fő részei és típusai129A tájoló mérési hibái131A mágneses zavarok132A pontatlan mérések132A hibás tájoló132Iránymérés tájolóval133A terepen történő irányszög mérés133A térképen történő irányszög mérés133Iránymérések a térképen134Iránymérések a terepen139Térképen mérhető irányok megállapítása és azonosítása a terepen143Terepen mért irányszög azonosítása a térképen145A tájoló használatának néhány gyakorlati példája149Tereppontok bemérése előremetszéssel149Térképen nem jelzett vonalas tereprészletek, vagy a térképen rosszul jelzett vonalas tereptárgyak bemérése151Tereppontok helyének meghatározása valamely terepvonal mentén derékszögű rendezőkkel153Útvonalkövetés irányméréssel154Iránymenet tájolóval155Helymeghatározás és tájékozódás158Helymeghatározás a térképen158Helymeghatározás irány és távolságadatokkal158Helymeghatározás koordinátarendszer hálózat felhasználásával160A négyzetmutató használata162Négyzetmutató készítése163Földrajzi helyek meghatározása a fokhálózatos térképeken164Tájékozódás a terepen165A térkép tájolása166A térkép tájolása iránytűvel166A térkép tájolása tájolóval167A térkép tájolása tereptárgyak azonosításával169A térkép tájolása égitestek alapján170A térkép tájolása csillagok segítségével171A térkép tájolása természeti jelenségek alapján172Helymeghatározás a terepen173Helymeghatározás tájolóval174Előremetszés174Oldalmetszés175Hátrametszés176Helymeghatározás tájoló nélkül176A térkép jeleinek azonosítása a terepen177Tereppontok, tereptárgyak jeleinek azonosítása a térképen177Térképen nem ábrázolt tereptárgy helyének meghatározása178Álláspontunk meghatározása tereptárgyak segítségével179A vázlatok182Térképvázlatok183Térképvázlat másolással183Térképvázlat nagyítással184Hálózatos térképnagyítás185Iránysugaras térképnagyítás188Azimut vázlatok190Terepvázlatok193Terepvázlat táborozáshoz193Terepvázlat térképhelyesbítéshez194Terepvázlat jelentéshez195Térképvetületek196A vetületek csoportosítása196A valós vetületek197a) síkalapvetület197b) hengervetület198c) kúpvetület199A torzulás202A Grüss Krüger-féle szögtartó hengervetület202A soklapvetület203A térképek szelvényezése204A foktérképek szelvényezése204A nemzetközi szelvényhálózat206Topográfiai térképeink hazai szelvényezése209Polgári célú hazai topográfiai térképek szelvényezése211Az 1:2.500.000-es méretarányú világtérképmű212Tereptani feladatok és megoldások213Feladatok213Távolságmérési feladatok213Magasság- és lejtőszögmérési feladatok213Iránymérési feladatok216Helymeghatározási feladatok216Megoldások220Távolságmérési feladatok megoldása220Magasság és lejtőszögmérési feladatok megoldása220Iránymérési feladatok megoldása221Helymeghatározási feladatok megoldása222Tartalomjegyzék223Melléklet: Turista- és tájfutó jelkulcs