Könyv – Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog – Osiris Kiadó 2010

Magyar polgári eljárásjog
+ 199 pont

Magyar polgári eljárásjog

Kengyel Miklós

Osiris Kiadó, 2010

Kötés: CÉRNAFŰZÖTT, KEMÉNYTÁBLÁS , 654 oldal

Minőség: hibátlan, olvasatlan példány

Kategória: Jog

Fülszöveg
A Magyar polgári eljárásjog egy kötetbe sűríti össze mindazokat az ismereteket, amelyeket egy joghallgatónak a polgári perről és a nemperes eljárásokról tudnia kell. A konfliktusszociológiai bevezetést a polgári eljárásjog alapfogalmainak és alapvető elveinek a bemutatása követi. Külön fejezet foglalkozik a polgári per fejlődéstörténetével, a római jogtól a középkoron át a XXI. századig ívelő folyamattal. A bírósági szervezet áttekintését a polgári eljárásjog általános rendelkezéseinek, majd a polgári per szerkezetének, az első- és másodfokú eljárásnak, a perorvoslatoknak és a különleges pereknek a részletes leírása követi. A tankönyv részletesen foglalkozik a legfontosabb nemperes eljárásokkal, így a hagyatéki, a cég-, a csőd- és felszámolási eljárással, valamint a bírósági végrehajtással is. A zárófejezetek napjaink leggyorsabban fejlődő intéz-ményeiről, a választottbíráskodásról és a határon átnyúló pereskedésről szólnak. 1998 óta a tankönyv negyedik kiadását veheti kézbe az olvasó. A legújabb kiadás a 2002-ben hatályba lépett, illetve a 2003-ban várható jogszabály-módosításokat is tartalmazza.

További példányok

Kengyel Miklós további könyvei