Könyv – Kónya István: Kálvinizmus és társadalomelmélet – Akadémiai Kiadó 1979

Kálvinizmus és társadalomelmélet
+ 45 pont

Kálvinizmus és társadalomelmélet

Kónya István

Akadémiai Kiadó, 1979

Kötés: KEMÉNYTÁBLA, VÉDŐBORÍTÓ , 481 oldal

Minőség: jó állapotú antikvár könyv

Leírás: megkímélt, szép állapotban

Kategória: Vallásfilozófia

Fülszöveg
Tartalom: Előszó Bevezetés A reformáció jellege és általános jelentősége A reformáció fogalma, szükségessége és okai A reformáció nem-kálvinista irányzatai A lutheri reformáció Zwingli reformációja Népi-plebejus reformációs irányzatok Antirinitarizmus-unitarizmus A kálvinizmus helye a reformációban A kálvinizmus történetének újabb fordulópontja: a barthianizmus A reformáció antifeudális vonásai Kálvin János élete, tevékenysége, harcai A Kálvinról szóló irodalom áttekintése Kálvin élete. Genfi tevékenysége és harcai Kálvin ifjúkori fejlődése (1509-1536) Kálvin reformátori nézeteinek kialakulása Kálvin genfi tevékenységének első szakasza (1936-1938) Kálvin száműzetése és visszatérése Genfbe (1958-1553) A Servet-ügy A Servet-per után. Kálvin utolsó évtizede (1554-1564) Kálvin irodalmi munkássága Kálvin művei az "Institutio" előtt Kálvin "Institutio"-ja Kálvin egyéb irodalmi munkássága Kálvin nemzetközi tevékenysége Összefoglaló vélemények Kálvinról A kálvini dogmatika néhány lényeges kérdése A kálvini dogmatika a központi kérdése Az istenfogalom továbbfejlesztése Kálvinnál Kálvin kegyelemtana A kálvini kettős predestináció dogmája A kálvini predestinációs gondolat előtörténete A predestináció dogmájának kálvini kifejtése A predestinációs tétel sorsa a kálvinista teológia további fejlődésében Predestináció, szabadság, szabad akarat A predestinációs dogma társadalmi háttere A dogmatika és a szociális doktrína kapcsolatai a kálvinizmusban A kálvinizmus szociális doktrínájának fogalma Isteni szuverenitás és földi szuverenitások Isteni szuverenitás és törvények. A kálvinizmus törvényfelfogása A közönséges kegyelem szférája. I. A világ megbecsülése A kálvinizmus a tőkés magántulajdonról A kálvinizmus a munka megbecsüléséről A kálvinizmus a művészetről és a tudományról A közönséges kegyelem szférája. II. A kálvinizmus államelmélete Az állam eredete, feladata, formái A felsőbbség és a nép viszonya A különös kegyelem világa. Egyház és állam viszonya a kálvinizmusban Az egyház fogalma és jellemzői a kálvinizmusban Az egyház szervezeti élete. Egyházi funkciók Az egyházi funkcionáriusok választása Egyházi törvények, egyházi fegyelem Az egyház és az állam egymáshoz való viszonya Befejezés Irodalomjegyzék Névmutató Tárgymutató

Kónya István további könyvei