Könyv – Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete - Botticelli/Giotto - Leonardo da Vinci - Michelangelo - Raffaello - Tiziano – TKK 2004

A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete - Botticelli/Giotto - Leonardo da Vinci - Michelangelo - Raffaello - Tiziano
+ 199 pont

A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete - Botticelli/Giotto - Leonardo da Vinci - Michelangelo - Raffaello - Tiziano

Giorgio Vasari

TKK, 2004

Kötés: kemény kötés , 192 oldal

Minőség: jó állapotú antikvár könyv

Leírás: megkímélt, szép állapotban

Kategória: Reneszánsz

Fülszöveg
A reneszánsz művészek életéről és munkásságáról szóló kiváló munkája. Az életrajzok mellett mesélnek magunk a festmények, szobrok és épületek, melyek Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Botticelli, Donatello, Giotto alkotásai. Az album formájában először megjelenő munka igazi csemege a reneszánsz művészet kedvelői számára.Kiváló és hőn szeretett művészeim! Miközben legjobb tudásom szerint munkálkodtam az ábrázolás nemes művészetének javán, a munkámmal járó haszon és megbecsülés mellett oly nagy gyönyörűségben volt részem, hogy nemcsak a művészet hírének terjesztésére, dicsőítésére és erőm szerinti felmagasztalására támadt heves vágyam, hanem igaz szeretet ébredt szívemben azok iránt, akik ugyancsak ismerik ezt a gyönyörűséget, s akik talán nálam nagyobb sikerrel gyakorolták e hivatásukat. Így hát szeretetem, de még inkább kiváló tehetségetek iránt érzett tiszteletem, nemkülönben természet adta hajlamom, amelyet a tudatos választás fölöttébb megerősített, mindig azt az érzést táplálta bennem, hogy köteles vagyok mindannyiótoknak támogatást és segítséget nyújtani, ha úgy ítélem, hogy valamilyen módon valamiben örömöt szerezhetek vagy hasznot hajthatok nektek. E cél érdekében adtam ki 1550-ben legjobb és legnevesebb művészeink életrajzát. Fogadjátok tehát jó szívvel fáradozásomat, bármily kevéssé sikerült is elérnem a szeretet sugallta célt: a művészet dicsőségének és a művészek megbecsülésének szolgálatát. Művemet tekintsétek lelkem tükrének, igaz zálogának... (Giorgio Vasari)