Könyv – Weaver Robert F.; Hedrick P.W: Genetika – Panem Könyvkiadó 2000

Genetika
+ 3499 pont

Genetika

Weaver Robert F.; Hedrick P.W

Panem Könyvkiadó, 2000

Kötés: karton , 618 oldal

Minőség: jó állapotú antikvár könyv

Leírás: Minimális benyomódás a borítón, ezt kivéve hibátlan.

Kategória: Egyéb

Ez a termék külső partnernél van raktáron.

Fülszöveg
Robert F. Weaver és Philip W. Hedrick Genetika című könyve hiánypótló munka a magyar tankönyvpiacon, hiszen hosszú évek óta nem jelet meg átfogó, a tudományág minden részterületével behatóan foglalkozó, magyar nyelven olvasható egyetemi és főiskolai tankönyv. A szerzők egyetemi tanárok, akik hosszú évek óta tartanak előadásokat és vezetnek szemináriumokat. A genetika oktatásában szerzett tapasztalataiknak köszönhetően olyan tankönyvet sikerült alkotniuk, amely lehetővé teszi a tárgy alakjainak és magasabb szintű ismereteinek elsajátítását is. Eppen ezért jól használhatják azok is, akik először tanulják a tárgyat, és azok is, akik már részt vettek valamilyen alapképzésben. A tankönyv első része a ma már klasszikusnak számító örökléstani kérdésekkel, nevezetesen a mendeli genetikával és az öröklődés kromoszomális alapjaival foglalkozik. A második nagy rész korunk forradalmi változásokat élő tudományterületét, a molekuláris biológiát mutatja be a genetika nézőpontjából. A harmadik rész a populációgenetikai ismereteket foglalja össze. A tankönyv külön érdeme, hogy minden egyes anyagrész tárgyalásakor részletesen ismerteti a genetikai felfedezésekben mérföldköveknek számító hipotéziseket, az azokat igazoló kísérleteket és a belőlük levonható következtetéseket. Ezzel nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók megismerjék a természettudományos gondolkodás alapelveit és fejlődését, valamint a kutatómunka szellemi kihívásait és esetleges buktatóit. Figyelemre méltó a könyv rendkívül gazdag ábra- és képanyaga, amely egyértelműen megkönnyíti a jelenségek, kísérletek, fogalmak megértését és tanulását. Mindezek mellett a fejezetek végén ellenőrző kérdések és fel adatok is segítik a hallgatók felkészülését. A szerzők figyelmet fordítottak arra is, hogy az alapkutatások eredményei mellett minden egyes fejezetben bemutassák a téma esetleges orvosi, gazdasági (pl. gyógyszeripari, mezőgazdasági és állattenyésztési) és egyéb (pl.kriminalisztikai) vonatkozásait. Mindezek alapján a tankönyvet ajánljuk a szakirányú egyetemi és főiskolai képzésben részt vevő hallgatóknak a tárgyat oktató egyetemi és főiskolai tanároknak, a gimnáziumok biológia szakos tanárainak, az orvosoknak valamint a témával foglalkozó vegyipari és agrár szak embereknek.