Könyv – dr. Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben – Dialóg Campus 2004

A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben
+ 539 pont

A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben

dr. Kecskés László

Dialóg Campus, 2004

Kötés: kemény kötés , 534 oldal

Minőség: jó állapotú antikvár könyv

Leírás: megkímélt, szép állapotban

Kategória: Jog

Fülszöveg
Jelen monográfia célja a magyar jogrendszer fejlesztéséhez és a nemzetköziesedő polgári jog tanulmányozásához adalékokat és sémákat adni, néhány nagyobb európai nemzeti jogrendszer fejlődésének és a magánjog eddigi európai egységesítési folyamatainak bemutatásával. Az egyes jogrendszerek magánjogi, polgári jogi fejlődését vizsgálva a könyv anyaga eltérő részletességgel, de foglalkozik az egyes nemzetek és államok politika történetének, jogtörténetének és kultúrtörténetének fontosabbnak tűnő részfolyamataival is. Tézisként kezeli, hogy a jogi szabályozás és a kultúra nem egymást kizáró ellentétes fogalmak, a jogszabályok nem szakíthatók el a mögöttük álló jogi kultúrától. Jogintézmény közeli elemzéseket csak röviden tartalmaz az anyag, a polgári jog egyes olyan alapintézményei tekintetében viszont, amilyenek például a jogágiság szerkezeti sajátosságai valamint az alanyi jog, a jogi személyiség, a tulajdon, a jogügylet, a szerződés, a deliktuális felelősség fogalma és jellegadó szabályai, helyenként részletezőbb.

dr. Kecskés László további könyvei