A Jézus dinasztia
+ 45 pont

A Jézus dinasztia

James D. Tabor

JLX Kiadó, 0

Kötés: papír / puha kötés , 520 oldal

Minőség: jó állapotú antikvár könyv

Leírás: utolsó néhány lap foltos

Kategória: A Biblia világa

Fülszöveg
A Jézus-dinasztia a legkorábbi keresztény dokumentumokra és a legfrissebb régészeti felfedezésekre támaszkodva, merészen új megvilágításba helyezi Jézus életét és a kereszténység eredetét. A történet döbbenetes, ellentmondásos és olyannyira izgalmas, amennyire csak egy rég elveszettnek hitt történet lehet, ha újra rábukkannak. A Jézus dinasztiában James Tabor bibliatudós minden eddiginél közelebbről mutatja be nekünk a történelmi Jézust. Aki, mint tudjuk, egy fiatal nő, Mária fia volt; Mária pedig még az előtt esett vele teherbe, mielőtt férjhez ment volna egy József nevű emberhez. Az evangéliumokból tudjuk, hogy Jézusnak négy fivére és két nővére volt, de valószínű, hogy ők hatan egy másik apától származtak. Jézus csatlakozott a rokona, Keresztelő János által kezdeményezett messianisztikus mozgalomhoz, mivel Jánost egyszerre tekintette mesterének és nagy prófétának. János és Jézus együttesen kívánták betölteni annak a két Messiásnak a szerepét, akik eljövetelére abban a korban számítottak: János mint Áron papi vonalának leszármazottja, Jézus pedig mint Dávid ivadéka tartott igényt e szerepkörre. A két Messiás zűrzavaros időkben jelentkezett, amikor Izrael Földjét a hatalmas Római Birodalom uralta. Jézus idejében heves zsidó lázadások robbantak ki a rómaiak ellen. János és Jézus a Tórához, a zsidó törvényhez való hűséget prédikálták. Küldetésük azonban drámai fordulatot vett, amikor Jánost letartóztatták, később pedig meggyilkolták. Jézus némi bizonytalankodás után újra prédikálni kezdett Galileában, kesztyűt dobva a római hatóságoknak és a jeruzsálemi kollaboránsoknak. Létrehozott egy tizenkét főből álló testületet, hogy annak tagjai uralkodjanak Izrael tizenkét törzse fölött, és a tizenkettek közt ott volt a négy öccse is. Miután a rómaiak Jézust megfeszítették, öccse, Jakab – a „szeretett tanítvány” – vette át a Jézus dinasztia vezetését. Jakab – csakúgy, mint korábban János és Jézus – hithű zsidó volt. Egyikük sem gondolt arra, hogy a mozgalommal új vallást alapítson. Pál volt az, aki Jézust és az üzenetét a nem-zsidók közt tevékenykedve megváltoztatta. Miután szakított Jakabbal és Jézus többi jeruzsálemi követőjével, Pál a saját misztikus élményein alapuló üzenetet kezdte prédikálni – ebből nőtt ki később a kereszténység. Jézus emberi mivolta elhomályosult; Jakabot és a többieket pedig szinte teljesen elfelejtették. James Tabor több mint három évtizeden át tanulmányozta a kereszténység legősibb fennmaradt dokumentumait, s Izraelben fontos archeológiai ásatásokon vett részt. A háttér felvázolása után rekonstruálja számunkra azt a mozgalmat, amely a zsidóság szellemi, társadalmi és politikai megújulása mellett tette le a garast; a mozgalmat, amelyet egy család vezetett. A Jézus dinasztia a kereszténység kialakulásának alternatív változatával szolgál, ami által minden eddiginél jobban megismerkedhetünk Jézussal, a családjával és a követőivel. Ez az a könyv, amely meg fogja változtatni a történelem egyik legfontosabb pillanatáról alkotott nézeteinket. James D. Tabor a charlotte-i Észak-Karolinai Egyetem vallástörténeti tanszékének vezetője. Tudományos fokozatát bibliatanulmányokból szerezte a Chicagói Egyetemen; a Holt-tengeri tekercsek és az őskereszténység szakértője. A szerzővel, akinek már korábban is több könyve jelent meg, a média rendszeresen konzultál e tárgykörökben, s Tabor számos tévé- és rádióműsor résztvevője volt.