Ki kicsoda Shakespeare világában
+ 45 pont

Ki kicsoda Shakespeare világában

Tótfalusi István

Móra Könyvkiadó, 1994

Kötés: kemény kötés

Minőség: jó állapotú antikvár könyv

Leírás: megkímélt, szép állapotban

Kategória: Összefoglaló

Fülszöveg
A Shakespeare-univerzumot megszámlálhatatlan képzelt vagy valós lény népesíti be. A művekben, a színpadon megjelenő emberek, tündérek és boszorkányok, túlvilági, képzeletszülte teremtmények számbavétele, mozgásuk és cselekedeteik összefüggésének értelmezése még a legtájékozottabb Shakespeare-rajongót is komoly feladat elé állítja; a történetekkel ismerkedők vagy a beszámolóra készülő diákok pedig valósággal eltévednek ebben a minden képzeletet felülmúlóan gazdag világban. Tótfalusi István kézikönyve - az Irodalmi alakok lexikonához (9809153) hasonlóan - segít eligazodni a Shakespeare által formált irodalmi történések szereplői között. ; A kötet felépítése lexikon-jellegű; alfabetikus sorrendben sorolja föl az író valamennyi drámai alkotásának (királydrámák vagy históriai színművek, vígjátékok, tragédiák stb.), elbeszélő költeményeinek, illetve szonettjeinek fő- és mellékszereplőit, megnevezett vagy csak körülírt, megjelenített vagy csupán más figurák által megidézett alakjait. A címszavak a magyar fordításból ismert elnevezéseket követik, a kapcsolódó szócikkek utalnak az eredeti (angol) nevekre, a szereplő tetteire. Röviden leírják a kérdéses mű történetét, rámutatnak más (Shakespeare-i vagy világirodalmi) művekkel való összefüggéseire, alapos jellemzést adnak dramaturgiai funkciójukról és - történelmi szereplők esetén - utalnak a valódi személyiségekre is. A leírásokhoz forrásjegyzék, valamint irodalmi-zenei kiegészítő információk kapcsolódnak, amelyek egy-egy figura más művészetekben megformált "utóéletét" ismertetik. Az angol középkor történetét felidéző drámák szereplői nyilvánvalóan valós alakok: bonyolult rokoni kapcsolataik sokszor hordozzák a drámai konfliktus lényegét, megismerésük tehát fontos szempont a drámaértelmezéseknél. Ehhez nyújt segítséget a genealógiai táblázat, amely az uralkodók és leszármazottjaik családját rendszerezi, természetesen a drámai szereplőkre koncentrálva. A gyorsabb tájékozódást könnyítik meg a kötet mutatói, amelyek betűrendben, műfaji tagolásban sorolják föl a Shakespeare-műveket, utalva az eredeti angol címre, követve a színlapok hagyományos sorrendjét a szereplők tekintetében. Ismertetik az angol és a magyar Shakespeare-kiadások műfaji felosztását, valamint a magyartól eltérő angol megnevezéseket és a névváltozatokat. - Fontos irodalmi kézikönyv.

Tótfalusi István további könyvei