A Föld népei 2. ÁZSIA NÉPEI
+ 314 pont

A Föld népei 2. ÁZSIA NÉPEI

SZERZŐ Kiszely István SZERKESZTŐ Dr. Auer Kálmán

Gondolat Kiadó, 1984

Kötés: vászon (papír védőborítóval) , 754 oldal

Minőség: jó állapotú antikvár könyv

Leírás: megkímélt, szép állapotban

Kategória: Néprajz

Fülszöveg
FÜLSZÖVEGA Föld népei című sorozat második kötetének témája a legnagyobb földrész, Ázsia több mint két és fél milliárd főnyi lakossága, amely rengeteg kisebb-nagyobb népből tevődik össze. A szerző Ázsia számos területén dolgozott; ma is visszajár kutatni e területek embermúltját. Ennek feltárása sok helyütt még csak most, a gyarmati elnyomás megszűnése után kezdődött meg tudományos alapossággal. Sok még az ismeretlen terület és a teljes kép kialakításához még sok adat hiányzik. A kötet megpróbálja biológus szemmel összegezni e földrész embertörténetét. Igyekszik elvonatkoztatni az esetlegestől, a változásoktól és a napi politikától, de tényfeltárásával segít ezek megértésében. Úgyszólván minden ősi és mai ázsiai nép valamilyen formában megtalálható benne, ezért afféle néplexikon is, amelyben ki-ki utánanézhet olyan adatoknak, amelyeket máshol nem talál meg. Készült e munka biológusoknak, néprajzosoknak, történészeknek, orvosoknak, politikusoknak és mindazoknak, akik meg akarják ismerni embertársaikat, hogy ezáltal közelebb kerülhessenek problémáikhoz és megérthessék őket. VisszaTARTALOMBevezetés11Összefoglaló munkák irodalma13Ázsia emberfajtái15Ázsia népeinek hajnala17Az előember és az ősember Ázsiában17Előember18Ősember ("Neander-völgyi" ember)19A mai ember kialakulása Ázsiában22A népek mozgása és keveredése Ázsiában27Kísérletek Ázsia emberfajtáinak osztályozására31Ázsia emberfajtáinak szintetikus csoportosítása42Ázsia europid rasszai42Orientális vagy közel-keleti rassz46Iráni-fennsíki vagy irano-afgán rassz52Indid rassz vagy rasszegyüttes53Armenid vagy elő-ázsia rassz61Ázsia euro-mongolid rasszai65A turanid (turáni) rassz65Uráli vagy ugor rassz69Ázsia mongolid rasszai72Szajáni vagy alacsony arcú mongolid (korábban félrevezető elnevezéssel: tungid) rassz80Szibirid vagy paleoszibériai rassz830Szinid (távol-keleti) rassz87Délmongolid (paleomongolid) rassz90Veddo-ausztralid nagyrassz94Veddid rassz94Ajnuk96Negrid nagyrassz97Indomelanid (melanid) rassz (europo-negrid jellegű)98Negritók (negritidek); a negrid nagyrassz Ázsiában élő pigmeus (törpe) népei101Ázsia népeinek statisztikai megoszlása106Irodalom107Szibéria népei109Szibéria, Szovjet Távol-Kelet és tengermellék111Szibéria őskora112Szibéria újkőkora114Szibéria bronzkora115A sztyeppövezetek lakossága115Tajgai törzsek118Észak-Ázsia törzsi csoportjai118Szibéria lakossága az i. e. I. és az i. sz. I. évezred között118Szibéria embertani típusai122Szibéria népeinek csoportosítása127Szibéria ősi népei131Burjátok131Jakutok131Altaji törökök134Hakaszok137Tubák140Nyugat-szibériai tatárok141Sórok142Tofák142Hantik és manysik142Nyenyecek147Nganaszánok148Szölkupok148Ketek149Evenkik vagy szorosabb értelemben vett tunguzok150Dolgánok151Evenek151Negidálok152Nanájok152Ulcsák155Udehék155Orocsok156Orokok156Giljákok157Jugakirok158Csukcsok159Ázsiai eszkimók160Korjákok162Itelmenek162Aleutok163Ajnuk165Oroszok Szibériában165Irodalom169A török világ. Közép-Ázsia és Kisázsia népei173Türkök-törökök175Közép-Ázsia és Kazahsztán (Kazakisztán) népei178Közép-Ázsia őskorának lakossága179Közép-Ázsia népei és mongolid jellegeinek erősödése182Közép-Ázsia nagyobb népei193Tádzsikok (nem török nép)193Özbegek (üzbégek)193Türkmenek197Karakalpakok208Kazakok (kazahok)210Kirgizek214Ujgurok216Közép-Ázsia kisebb lélekszámú népei218Beludzsok218Dungánok218Koreaiak218Kurdok219Közép-ázsiai arabok219Szlávok220Kisebb néptöredékek220Anatólia lakói (Törökország embertana)222Anatólia lakossága a török korig222Anatólia a török korban226Törökország mai lakói232Irodalom2400Délnyugat-Ázsia (Közel-Kelet) népei243Ex Oriente Lux: csillag, kereszt és félhold245Délnyugat-Ázsia lakói az őskorban246Délnyugat-Ázsia embertani kutatása251Délnyugat-Ázsia lakóinak csoportosítása254Az arab világ258A beduinok vagy badavik262Az Arab-félsziget lakói264Szaúd-Arábia népei265Jemen népei267Omán népei270Kuvait népei271Az Arab Emírségek népei272Bahrain népei273Katar népei274A Földközi-tenger keleti partvidékének lakói274Jordánia népei274Szíria népei276Libanon lakói278Izráel arab lakói279Irak (Mezopotámia) lakói282A kurdok293Irán lakói, a perzsák296Afganisztán lakói308Beludzsisztán lakói317Irodalom319Dél-Ázsia népei321A világlótusz déli szirma323Dél-Ázsia benépesedése325Őskőkor326Átmeneti kőkor327Őskor327Történeti kor331Dél-Ázsiai csontvázleletek335Dél-Ázsia népeinek feloszlása339Nyelvi felosztás339Kasztrendszer344Dél-Ázsia antropológiai kutatása és mai lakosságának csoportosítása353Dél-Ázsia népeinek területi tagolódása360Ősi törzsi lakosság363Negritók367A veddák367Kolári népek367Északkeleti ausztralid-mongolidok376India északi területén élő belső-ázsiai népek382"Dél-indiaiak" vagy dravidák383Dél-Ázsia északnyugati és északi részének lakói394Srí-Lanka (Ceylon) lakói403Irodalom410Belső-Ázsia népei és a Himalája déli oldala mentén lakó népek413Ázsia szíve415"Belső-Ázsia" népességtörténete419Mongólia és a mongolok424Mongólia embertani kutatása431A mongol népek csoportosítása432A mongolok embertani jellegei438Tibet népei443Tibet népeinek története444Tibet lakossága448A tibetiek embertani kutatása449Tibet mai népeinek csoportosítása453Kelet-Tibet és a kínai határvidék lakói453Északkelet-Tibet lakói455Dél-Tibet lakói455Észak-Tibet lakói456Nyugat-Tibet lakói456A Himalája déli oldalának lakói457Nepál lakói457Szikkim lakói464Bhután lakói466Kasmír lakói468Belső-Ázsia nyugati részének lakói471Irodalom474Kelet-Ázsia népei477Amerről a Nap felkel479A kínaiak480Kína embertörténete483Őskőkor483Őskor484Történeti kori vázlat488Kelet-Ázsia embertani képe489A kínaiak között kisebbségben élő népek496Tibeti-burmai népek498Taj-csuang népek504Miao-jaó népek505Mongol népek505Mandzsu népek506Mon-khmer népek510Maláj-polinéz népek510Hongkong lakói515A koreaiak516A japánok518Őskőkor520Japán őskora520Történeti kor523A japánok antropológiája526A mai japánok testi jellege529Az ajnuk533Irodalom534Délkelet-Ázsia népei537Hátsó-India és a Maláj-szigetek539Délkelet-Ázsia felszínének változása a negyedidőszakban543Délkelet-Ázsia kőkorainak kultúrái546Az őskőkor546Délkelet-Ázsia benépesülése547Őskőkori csontvázleletek Délkelet-Ázsiában548Délkelet-Ázsia átmeneti kőkora550Az újkőkor embere Délkelet-Ázsiában552Délkelet-Ázsia a fémkorokban és a történeti korokban553Délkelet-Ázsia népeinek felosztása557Hátsó-India (Indokína) népei566Hátsó-India lakóinak főbb embertani jellege567Protoindokínaiak572Hátsó-India keleti részének hegyi lakói572Hátsó-India déli és délnyugati részének protoindokínai népei579Hátsó-India északnyugati részének protoindokínai népei584Délkelet-Ázsia negritó lakossága591Az andamánok vagy minkopik594A Maláj-félsziget negritói596Kambodzsa negritó lakói600A Fülöp-szigeteken élő negritók: az aéták600A monok és a khmerek604A monok604A khmerek605Kambodzsa egyéb lakói607A malájok és a csanok609A malájok609A csanok610A burmaiak612A tajok616Vietnamiak621Kínaiak Hátsó-Indiában630Irodalom632A Maláj-szigetek népei635A Maláj-szigetek lakóinak csoportosítása636Indonézia ősi népcsoportjai: a negritók és a veddák639Indonézia újabb lakói: az indonézek és a malájok642Szűkebb értelemben vett malájok648Idegen népelemek a Maláj-szigeteken654A Maláj-félsziget lakói658Szumátra (Sumatera) lakói660Szumátra újindonéz lakói660Szumátra újindonéz lakói663Tengeri nomádok667Jáva (Dzsava) lakói671Óindonézek Jáva szigetén672Jáva újindonéz lakói672A Kis-Szunda-szigetek (Nusantara) lakói675Borneó lakói680A Fülöp-szigetek lakói686Celebesz (Sulawesi) lakói701Celebesz ősi lakói702Celbeszi ősmalájok703A Maluku-szigetek (Molukkák) lakói707Irodalom713Népnevek szinonimái és egyes népek csoportjai717Név- és tárgymutató723